Sunday, February 20, 2011

gertak seratus

...

gertak seratus
kini retak
kian runtuh

gertak seratus
kini rosak
kian roboh

gertak seratus
liku-liku perjalanan
seorang pejuang

gertak seratus
kini jambatan
yang sangat panjang

~po.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home